ΝΕΑ2020-02-26T09:15:20+02:00

Νέα

Πόσο “υγιές” είναι το δίκτυο σας;

Ένα ξωτικό που έχει ένα σφυρί βάρους 20 kg, έχει εδραιωθεί στο δίκτυο ατμού σας. Πριν από 5 χρόνια ο θόρυβος σας ενοχλούσε… τώρα δεν τον ακούτε καν. Φοράτε αδιάβροχο, γαλότσες και παίρνετε ομπρέλα πριν πάτε στις εγκαταστάσεις του δικτύου σας. Ο πωλητής καυσίμων για τον λέβητά σας (και όλη του η οικογένεια) συνέχεια μιλάει […]

Διαμετρήματα γραμμών επιστροφής συμπυκνωμάτων

Τα διαμετρήματα των γραμμών επιστροφής συμπυκνωμάτων δεν είναι εφικτό να υπολογιστούν με ακρίβεια πάντοτε, διότι υπάρχουν πολλοί παράμετροι που τα επηρεάζουν. Όπως: Το φορτίο έναρξης μπορεί να είναι τουλάχιστον διπλάσιο από το τρεχούμενο φορτίο. Σε μία τρεχούμενη κατάσταση, θα δημιουργηθεί δευτερογενείς ατμός στις σωλήνες συμπυκνώματος. Ο αέρας και άλλα αέρια που δεν συμπυκνώνονται, θα αποβληθούν […]