ΝΕΑ2020-02-26T09:15:20+02:00

Νέα

Διαμετρήματα γραμμών επιστροφής συμπυκνωμάτων

Τα διαμετρήματα των γραμμών επιστροφής συμπυκνωμάτων δεν είναι εφικτό να υπολογιστούν με ακρίβεια πάντοτε, διότι υπάρχουν πολλοί παράμετροι που τα επηρεάζουν. Όπως: Το φορτίο έναρξης μπορεί να είναι τουλάχιστον διπλάσιο από το τρεχούμενο φορτίο. Σε μία τρεχούμενη κατάσταση, θα δημιουργηθεί δευτερογενείς ατμός στις σωλήνες συμπυκνώματος. Ο αέρας και άλλα αέρια που δεν συμπυκνώνονται, θα αποβληθούν […]

Go to Top