Όροι Χρήσης

Όροι Παροχής Υπηρεσιών

Παρακαλούμε διαβάστε τους Όρους Παροχής Υπηρεσιών προσεκτικά πριν τη χρήση της ιστοσελίδας www.sbakelas.gr

Η πρόσβαση και η χρήση της υπηρεσίας εξαρτάται από την αποδοχή σας και τη συμμόρφωση με τους παρόντες όρους. Αυτοί οι όροι ισχύουν για όλους τους επισκέπτες, τους χρήστες και τους άλλους που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση ή να χρησιμοποιήσουν την υπηρεσία.

Με την πρόσβαση ή τη χρήση της υπηρεσίας, συμφωνείτε να δεσμευτείτε από αυτούς τους όρους. Εάν διαφωνείτε με οποιοδήποτε μέρος των όρων τότε δεν έχετε την άδεια για πρόσβαση στην Υπηρεσία.

Με τη δημιουργία λογαριασμού στην υπηρεσία μας ή με τη χρήση των υπηρεσιών μας, συμφωνείτε να εγγραφείτε σε ενημερωτικά δελτία, το μάρκετινγκ ή προωθητικό υλικό και άλλες πληροφορίες που μπορεί να σας στείλουμε. Ωστόσο, μπορείτε να εξαιρεθείτε από τη λήψη οποιουδήποτε, ή όλων των ανακοινώσεων από εμάς, ακολουθώντας τον σύνδεσμο unsubscribe ή τις οδηγίες που παρέχονται σε κάθε email που σας αποστέλλεται.

Δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας

Όλο το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελούν την πνευματική ιδιοκτησία τoυ sbakelas.gr και προστατεύεται σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου ν.2121/1993 περί προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων και δε μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς την προηγούμενη έγγραφη άδεια μας.

Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος. Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης από το sbakelas.gr

Ευθύνη Χρήστη

Ο χρήστης συμφωνεί και αναλαμβάνει να χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες, τις πληροφορίες και τα δεδομένα του ιστότοπου όπως ο νόμος προβλέπει και με βάση τους κανόνες της καλής πίστης. O ιστότοπος, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται στο παρόν και όλους τους εφαρμοστέους νόμους και κανονισμούς, σας χορηγεί ένα μη αποκλειστικό, αμεταβίβαστο, προσωπικό, περιορισμένο δικαίωμα πρόσβασης, χρήσης και παρουσίασης αυτής της ιστοσελίδας και των περιεχομένων στοιχείων της.

Cookies

Ο ιστότοπος έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιεί cookies ως μέρος της διευκόλυνσης αλλά και λειτουργίας των υπηρεσιών μέσω της ιστοσελίδας του. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία (text files), τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, επιτρέποντας σε ιστοσελίδες όπως το sbakelas.gr, να λειτουργούν απρόσκοπτα και χωρίς τεχνικές ανωμαλίες, να συλλέγονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτή, και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.