– Υλικό: Brass Nikel Plated

– Μεμβράνη: PTFE

– Pmax: 10bar, Tmax: 180oC

– Δίοδη, NC

– 220VAC (ΔΡmax: 10bar) ή 24VDC (ΔΡmax: 5bar)