PNEUMATIC VALVES ON – OFF2020-02-27T15:40:41+02:00

Pneumatic Valves On – Off

Get a Quote

Pneumatic Valve On – Off ITALVALVOLE

– Τύπος GRS16 – Normal close (με επαναφορά) – Sealing: Metal/Metal – Pr. Air Supply: 6bar (max: 8bar) – Χυτοσιδηρή – Φλαντζωτή, PN16 – T: -10oC +200oC – Διατίθενται και σε τρίοδες (αναμίξεως και διαχωρισμού) * Διατίθενται ανταλλακτικά (βλ. παράρτημα ανταλλακτικών) Technical Data Pricelist Page

Go to Top