PRESSURE REDUCING VALVES

PRESSURE REDUCING VALVES2020-03-02T12:52:14+02:00

Pressure Reducing Valves

Get a Quote

Flanged Pressure Reducing Valve FLOWSERVE

– Τύπος 5801 – Ανοξείδωτα εσωτερικά μέρη – Ενσωματωμένος δείκτης για την ρύθμιση της πιέσεως εξόδου – Με ενεργοποιητή (πιλότο) – Με δοχείο προστασίας της μεμβράνης του ενεργοποιητή ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ: Σώμα χαλύβδινο GP240GH, φλαντζωτός, PN40 Σώμα ανοξείδωτο, φλαντζωτός, PN40 Technical Data Pricelist Page

Pressure Maintaining Valve FLOWSERVE

– Τύπος 5610 – Ανοξείδωτα εσωτερικά μέρη – Ενσωματωμένος δείκτης για την διατήρηση της πιέσεως ανάντη της βαλβίδας – Με ενεργοποιητή (πιλότο) – Με δοχείο προστασίας της μεμβράνης του ενεργοποιητή ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ: Σώμα χαλύβδινο GP240GH, φλαντζωτός, PN40 Σώμα ανοξείδωτο, φλαντζωτός, PN40 Technical Data Pricelist Page

Go to Top