Έλεγχος Αγωγιμότητας Συμπυκνωμάτων / Ηλεκτρόδιο Αγωγιμότητας / GESTRA LRG 16-9 LRS 1-50

Ηλεκτρόδιο Αγωγιμότητας GESTRA LRG 16-9

– Αποτελείται από το ηλεκτρόδιο αγωγιμότητα LRG 16-9, διακόπτη ορίου αγωγιμότητας LRS 1-50 και φλάντζα τοποθέτησης του ηλεκτροδίου.

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ:

– Το ηλεκτρόδιο ελέγχει την αγωγιμότητα σε μία γραμμή συμπυκνωμάτων και μέσω του διακόπτη δίνει ένα σήμα σε μία αυτόματη βαλβίδα ώστε να απορριφθεί το συμπύκνωμα εάν η μετρούμενη αγωγιμότητα ξεπεράσει μια συγκεκριμένη τιμή.

– Συνεχής αναλογική μέτρηση της αγωγιμότητας.

– Ο διακόπτης ορίου μπορεί να ελέγχει μία τρίοδη αυτόματη πνευματική βαλβίδα.

Σχετικά Προϊόντα