Νέα, Υπηρεσίες

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΑΤΜΟΠΑΓΙΔΩΝ / STEAM TRAP MONITORING SYSTEM / GESTRA ECOBOLT

Σας παρουσιάζουμε το νέο σύστημα ελέγχου των ατμοπαγίδων του δικτύου σας για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και απόδοση των δικτύων ατμού:

Το σύστημα ecoBolt του οίκου GESTRA είναι ένας αισθητήρας ο οποίος τοποθετείται πάνω σε μία ατμοπαγίδα για τον συνεχή έλεγχο της σωστής λειτουργίας της (έλεγχος διαρροών και συσσώρευσης συμπυκνωμάτων). Το σύστημα ecoBolt μπορεί να εγκατασταθεί σε ατμοπαγίδες όπου λειτουργούν σε εφαρμογές όπως εναλλάκτες θερμότητας, αποστράγγισης γραμμής συμπυκνωμάτων και σε ατμοπαγίδες συνοδείας. Το ecoBolt υποστηρίζεται από μια ειδική υπηρεσία υποστήριξης η οποία λαμβάνει τα αποτελέσματα του ελέγχου.

Διαθέσιμοι Τύποι:
– MSB-1
– MSB-1 Ex (for explosive atmospheres)

Λειτουργία:
Ο εξοπλισμός του συστήματος ecoBolt ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα τις ατμοπαγίδες στις οποίες είναι εγκατεστημένος, χρησιμοποιώντας μετρήσεις υπερήχων και θερμοκρασίας. Τα δεδομένα της μέτρησης αναλύονται και μεταφέρονται σε πλατφόρμα της GESTRA. Ο οίκος GESTRA αναλύει τα δεδομένα και σε περίπτωση σφάλματος, μας αποστέλλει αναλυτικές οδηγίες για την επίλυση του προβλήματος.

Χαρακτηριστικά Προϊόντος:
– Εύκολη εγκατάσταση στο σώμα της ατμοπαγίδας
– Για διαστάσεις από 1/2” έως 2 1/2”
– Θερμοκρασίες επιφάνειας έως 240 °C
– Συμβατό με αποδεδειγμένες μετρήσεις VKP TRAPtest GESTRA
– ATEX certified
– Κατάλληλο για ονομαστικές πιέσεις έως κλάσης 300 / PN 40
– Tροφοδοτείται από μπαταρία
– Ενσωμάτωση ecoBolt στην πλατφόρμα IoT με χρήση ασύρματης τεχνολογίας LoRa