– Τύπος 364

– Αντεπίστροφο μονού κλαπέ

– Σώμα & Δίσκος: Χαλύβδινος

– Σύνδεση Wafer, PN16

– Seat EPDM

– T: -10oC +110 oC

Σχετικά Προϊόντα