– Τύπος V2.05

– Κλίμακα θερμοκρασίας 30-90οC

– Μήκος αισθητήρα: 210 mm

– Σύνδεση αισθητήρα: 3/4” BSP

– Τύπος V4.05

– Κλίμακα Θερμοκρασίας 0-120οC

– Μήκος αισθητήρα: 390 mm

– Σύνδεση αισθητήρα: 1” BSP

Σχετικά Προϊόντα