– Τύπος MX20

– Ο μείκτης ατμού / νερού παρέχει μια φθηνή και άμεση λύση στην παραγωγή ζεστού νερού έως 95oC

– Πλήρως ανοξείδωτος

– Με ενσωματωμένη δικλείδα ασφαλείας που εμποδίζει την εκροή ζωντανού ατμού είτε από λάθος είτε από λάθος χειρισμό

– Περιλαμβάνει ανοξείδωτα αντεπίστροφα στην πλευρά του ατμού και του νερού

– Σωληνώσεις: θηλυκό σπείρωμα 3/4”

Σχετικά Προϊόντα