– Τύπος GRS16

– Normal close (με επαναφορά)

– Sealing: Metal/Metal

– Pr. Air Supply: 6bar (max: 8bar)

– Χυτοσιδηρή

– Φλαντζωτή, PN16

– T: -10oC +200oC

– Διατίθενται και σε τρίοδες (αναμίξεως και διαχωρισμού)

* Διατίθενται ανταλλακτικά (βλ. παράρτημα ανταλλακτικών)

 

Σχετικά Προϊόντα