– Χειροκίνητος στρατσωνισμός πυθμένος με ελατήριο για αυτόματη επαναφορά

– Χαλύβδινη P250GH, PN40

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ:

  • Χειροκίνητη, τύπος PA 46
  • Αυτόματη, με πνευματικό ενεργοποιητή, τύπος MPA 46

* Διατίθενται ανταλλακτικά (βλ. παράρτημα ανταλλακτικών)

 

Σχετικά Προϊόντα