Κατόπιν ζήτησης κατασκευάζονται εύκαμπτοι ανοξείδωτοι σωλήνες ατμού:

– Ανοδείδωτο σπιράλ

– Άκρα χαλύβδινα ή ανοξείδωτα

– Άκρα κολλητά, αρσενικός κωνικός μαστός, θηλυκό ρακόρ ή φλάντζα

– Άκρα ίσια ή γωνιακά

Σχετικά Προϊόντα