Τύπος: Unitec FRA14

  • – Pressure range: 1,5 – 9bar
  • – Port size: 1/4”
  • – Ενσωματωμένο μανόμετρο

Τύπος: Unitec FRB12

  • – Pressure range: 1,5 – 9bar
  • – Port size: 1/2”
  • – Ενσωματωμένο μανόμετρο

 

Σχετικά Προϊόντα