Σύστημα Ανάκτησης Δευτερογενούς Ατμού (Flash steam) FV SPIRAX SARCO

– Τύπος FV
– Σώμα: Χαλύβδινο
– Κλάση πίεσης: PN16
– Μέγιστη πίεση λειτουργίας: 13.3 bar g @ 198 °C

Σχετικά Προϊόντα