Σύστημα Θέρμανσης Νερού EasiHeat HTG SPIRAX SARCO

– Τύπος EasiHeat HTG (Steam Side Control)
– Σύστημα θέρμανσης νερού όπου ενσωματώνει την τεχνολογία SIMS
– Διατηρεί σταθερή θερμοκρασία.
– Εγγυημένη απόδοση.
– Πλήρως συναρμολογημένο και ελεγμένο έτοιμο για εγκατάσταση.
– Σχεδιασμένο για υποψύξη συμπυκνωμάτων για να παρέχει υψηλή απόδοση
– Δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης και αποστολής συναγερμών μέσω
SMS ή E-mail
ΕΙΔΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ SPIRAX SARCO
SPIRAX SARCO SPECIAL EQUIPMENT
Το EasiHeat™ HTG του οίκου SPIRAX SARCO, είναι ένα ολοκαίνουργιο σύστημα όπου ενσωματώνει την τεχνολογία SIMS. Η τεχνολογία
αυτή, επιτρέπει την παρακολούθηση, τη διάγνωση και την επικοινωνία μεταξύ άλλων συστημάτων στο δίκτυο του ατμού. Η τεχνολογία
παρέχει ουσιαστικά δεδομένα διαχείρισης ενέργειας και απόδοσης συστήματος στον χρήστη επιτρέποντας τη βελτιστοποίηση του
συστήματος ατμού. Η πρόσβαση στις πληροφορίες είναι δυνατή από τον χρήστη με διάφορους τρόπους: Μέσω διαδικτύου, μέσω
κινητών συσκευών ή μέσω υπαρχόντων συστημάτων επικοινωνίας στο εργοστάσιο.
Το σύστημα θέρμανσης Spirax EasiHeat™ HTG παραδίδεται προσυναρμολογημένο σε ένα συμπαγές πλαίσιο, έτοιμο για εγκατάσταση
και λειτουργία. Προαιρετικά, στη μονάδα μπορούν να τοποθετηθούν με τροχοί για ευκολία μετακίνησης.

Σχετικά Προϊόντα