Σφαιρικός Κρουνός με Ηλεκτρικό Κινητήρα Ορειχάλκινος GENEBRE

GENEBRE

– Σώμα: Ορειχάλκινο

– Ολικής διατομής

– Pmax: 10 bar

– T: 0oC +90oC

Σχετικά Προϊόντα